Historie

judo kano

VZNIK JUDA JAPONSKO

 Japonské bojové umění Kodokan Judo vzniklo z několika škol bojového umění Ju–jutsu, bylo založeno profesorem Jigoro Kanem. Profesor Jigoro Kano se narodil 28.10.1860 v Mikage (nedaleko místa Kobé) v Japonsku. Byl jedním z pěti dětí a to tří chlapců a dvou dívek. Jeho rodina pocházela ze samurajských předků. V 9 letech mu zemřela matka. Vysoké postavení otce, vojenského ataše, byla příčinou častého stěhování Kanovi rodiny, důsledkem čehož se v 11 letech přestěhovali do Tokia. Kano byl vynikající žák a učení mu šlo lehce, ale díky své drobné postavě byl často terčem posměchu a šikany ze strany místních chlapců. Proto se rozhodl naučit bojovému umění o kterém často slýchával.

První jeho mistr byl Hachinosuke Fukuda, který byl lékař. Kano se u něj začal učit mezi 17–18 rokem svého života, kdy mistrovi bylo mezi 47–48 lety. Fukuda byl ze školy Tenshinshinyo–ryu ju-jutsu. Hlavní částí jeho tréninku byl volný zápas pod jeho dohledem. Druhým učitelem byl Masamoto Isa, u kterého Kano ve svých 21 letech získal černý pás a zdědil po Isovi tajné svitky s technikami ju–jutsu, po jeho smrti byl opět nucen najít jiného mistra.Třetím jeho mistrem byl Tsunetoshi Jikuba ze školy Kito–ryu, tento učitel byl členem šogunovy gardy. Když se setkal s Kanem bylo mu již 62 let.

Jigoro Kano získal oprávnění vyučovat oba tyto styly. V roce 1882, ve věku 22 let, Kano zakládá svou školu Kodokan Judo v chrámu Eishoji v Tokiu, a i nadále navštěvuje svého mistra. Názvem chtěl odlišit nebezpečné techniky ju-jutsu do jemnějšího a bezpečnějšího umění Kodokan Judo. Kano získával poznatky i od dalších, často méně známých mistrů. Kromě boje beze zbraně ovládal i boj mečem. V roce 1882 s prvními 9 studenty odchází do chrámu Eishoji, aby zde začal vyučovat své Kodokan Judo. O čtyři roky později má již 112 žáků. Postupem času se však vytvořila skupina odpůrců Kodokanu, kteří vedli neustálé pře o zachování originality ju–jutsu a nesouhlasili s novým stylem boje. Tyto spory se řešily tak dlouho, až nakonec došlo k legendárnímu zápasu Dojo Jaburi, který měl určit, jaká ze stran ustoupí. Zápas organizoval šéf Tokijské policie. Obě strany vyslaly patnáct bojovníků, na jedné straně byli zástupci školy Totsuko Ryu v čele s Hikosuke Totsukou, která patřila mezi nejlepší školy ju–jutsu a na straně druhé zástupci Kodokan Judo v čele s Jigorem Kanem. Kodokan zvítězil téměř nad všemi zápasy: 12x vítězství, 1x remíza, 2x prohra. Tento turnaj pevně ustanovil, že je Judo lepší než dřívejší systém Ju-jutsu. Po tomto výsledku projevila o toto umění velký zájem i tokijská policie, která Judo zařadila do výcviku svých členů. Hlavní podíl této zásluhy měli čtyři nejlepší Kanovi žáci a později i velcí mistři a osobnosti judo. Také byly stanoveny zásady cvičení Judo, které se ustálily až kolem roku 1922. Judo se dostalo do škol jako tělovýchovný systém a později se stalo olympijským sportem.

Dne 4.5.1938 – zakladatel prof. Jigoro Kano umírá při návratu ze zasedání olympijského mezinárodního výboru. Judo však žije dál!!! Jigoro Kano navštívil ČR hned 2x.

JUDO V ČR

VÝZNAMNOU OSOBNOSTÍ ČESKÉHO JUDO BYL VLADIMÍR LORENZ (KAZIK) - 8. DAN jUDO

(20.8.1925-7.3.2010)

za druhé světové války bojoval proti fašismu v odbojových buňkách. Přežil svou vlastní smrt, když byl mučen a následně osvobozen výbuchem bomby, která má umožnila úprk z vězení. Byl osobním sekretářem a dlouhá léta i žákem japonského mistra Judo Dr. Yunyu Kitayami, který mu umožnil setkání s jednou z největších legend japonského juda KYUZE MIFUNE (10.dan), u kterého mistr několik let v Japonsku studoval. Byl prvním zakladatelem Aikido u nás, založil oddíl Judo v Hradci Králové, a další po celé ČR.

Měl jsem možnost mistra zažít osobně od roku 2004-2010. Nikdy nezapomeneme na odkaz velkého mistra!!!Děkujeme!

Začátky juda se u nás vyučovaly pod názvem ju-jutsu, které tehdy učil prof. František Smotlacha, kolem roku 1907-1910. O devět let později byl zahájen organizovaný výcvik při VŠ sportu v Praze. V roce 1920 vzniká první český překlad knihy „ Das Kano Jiu Jitsu (Judo)“ a zároveň začíná i výcvik tohoto umění v AČR. O pět let déle Vysokoškolský sport Praha zakládá první samostatný kurz ju-jutsu. V roce 1933 byl založen pod vedením Ing. Pecáka první samostatný oddíl ju-jutsu. Další vzniká v Brně pod vedením studenta István Fulop, alias Dobó, který přišel do VŠ Praha jako instruktor z Londýna, vyučuje již sportovní formu tohoto umění. 1934-Dobó na ME v Drážďanech získal druhé místo, Cígner a družstvo třetí místo, od té doby je ju-jutsu vyučováno sport. formou. 1933- navštívil ČSR zakladatel Judo prof. Jigoro Kano. 1935- vítězí Adolf Lebeda v soutěži „o nejlepšího judistu“ v Plzni. 3.4. 1936 – byl založen Československý svaz ju-jutsu. Předsedou byl významný československý přírodovědec prof. Dr. Smotlacha. Po té začaly vznikat další oddíly a kroužky. Druhá návštěva zakladatele Judo prof. Jigoro Kana u nás v Praze a to v září. Zde měl přednášku v Mariánské knihovně o ju-jutsu a japonské tělesné výchově v jazyce německém, byl také na návštěvě v tělocvičny VŠ Praha a osobně zahájil školní rok 1936-37 krátkým proslovem při cvičení ju-jutsu odboru. 1940 – se pořádalo první mistrovství Čech a Moravy, prvními mistry se stali Lebeda, Tůma, Černý, a Zrůbek, ten byl vyhlášen nejlepším judistou. O 12 let později se judo začíná cvičit i na Slovensku. 1953 - Spadáme pod organizaci Evropské Unie Judo (EUJ), a stáváme se členy, kdy jsme převzali jejich pravidla.

Reprezentační družstvo zahájilo činnost ČSR mužů pod vedením Lebedy. Od roku 1954 - se naši závodníci pravidelně zúčastňují evropských soutěží a přivážejí i medaile (většinou bronz). 1960 - svaz má již 4000 členů v 90 oddílech. Významná návštěva a instruktáž japonského mistra Kokishi Nagaoky, který výrazně ovlivnil cvičení judo u nás. Navázána spolupráce s Japonským svazem Judo, od kterých se nám dostává literatury. 1993- Zvolen prezident svazu Ing. Petr Jákl, předsedou výkonného výboru Josef Balcar. Od 01.01. tohoto roku Československý svaz judo formálně ukončil svou činnost a 3.4.1993 kongres EJU přijal Český svaz a Slovenský svaz Judo.

Nahoru