Přípravka

 

Tyto hodiny jsou určeny pro začátečníky a začíínající judisty od 6 let, až do 9 let věku a zpravidla získání žlutého stupně v Judo. Je zde kladen důraz na kázeň, základní etiku, pravidel chování v dojo, úctu k senseiovi i k ostatním cvičencům. Výuka je zaměřena na rozvíjení motoriky, koordinace, akcelerační rychlosti, rovnováhy, orientace v prostoru, kondice a další. Trénink je brán spíše se zaměřením na sportovní hry pro judo, které v sobě ukrývají prvky k nauce základních dovedností judisty, jako jsou úchopy, vychýlení a zápas.

Jsou zde probírány techniky do 5. kyu - žlutého pásu. Nováčci se učí nejdříve techniky na zemi, techniky držení a znehybnění soupeře, techniky pádů a základních hodů, aby vše bylo bezpečné a úměrné jejich věku. Získají v podstatě žákovské znalosti základní anatomie lidského těla, poté si osvojí techniku pádů (jak správně a bezpečně padat, ale také jak dávat záchranu soupeři, který je házen). Výuka pak systematicky pokračuje zaměřením na techniky juda v postoji.

Nechybí cvičné zápasy, které mají přísná pravidla a učí nás nejen pokoře a úctě k sobě i soupeři, ale slouží také k nácviku prosazování naučených technik v zápase, k prohloubení orientace v prostoru, ke zlepšení koordinace, k podpoře soutěživosti a k prožívání radosti z vítězství i pochopení proher. Učí se zde základy sebeobrany, jak potlačit agresi protivníka, nebo jak se vůbec do těchto situací nedostat. Jedině pravidelná výuka vede k plnému rozvoji.

PRAHA 8, ZŠ Petra Strozziho - cvičíme Každé Po. a St. od 16:00-17:00 hodin! / JUDO POSTŘIŽÍN každé úterý 16:00-17:30 hodin!

 

Nahoru