Techniky v Judo

o goshi

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení techniky v judu je podle směru vychýlení Ukeho. Z názvů jednotlivých technik lze odvodit, o jakou techniku se jedná. Systém Kodokan Juda obsahuje techniky hodů, porazů, podmetů, kopů, úderů, krytů, atd., kde využíváme nestabilitu soupeře k získání převahy nad ním za použití co nejmenšího odporu. Zde se můžete podívat na základní rozdělení, které se učíme detailně při výuce v naší škole: A to:

 -NAGE WAZA - techniky v postoji, NE WAZA - techniky na zemi a ATEMI WAZA - techniky úderů. Tyto tři základní skupiny se rozdělují ještě do několika pod skupin:

NAGE WAZA -Tachi-waza - techniky v postoji dělíme na: 

- Te waza - techniky rukou - Koshi waza - techniky boků - Ashi waza - techniky nohou - Sutemi waza - tech. strhů a to 1) - Ma sutemi waza - strhy v přímém směru 2) - Yoko sutemi waza - strhy mimo přímou osu ukeho, ještě jsou dvě skupiny patřící do Nage wazy a to Rokyo no waza a Shinmeisho no waza, celkem je 67 hodů.

NE-WAZA (KATAME WAZA - TECHNIKY ZNEHYBNĚNÍ) dělíme na - Osaekomi waza - tech. držení - Shime waza - tech. škrcení - Kansetsu waza - tech.páčení

Poslední skupina je ATEMI WAZA - Techniky úderů a kopů na citlivá místa člověka. Účelem atemi bylo navolnit útočníka údery, kopy tak, abychom přetrhli jeho myšlenku útoku a využily ji ve svůj prospěch. A nebo k jeho likvidaci. Nezbytnou součástí atemi je nejen ovládat znalosti z anatomie a vědět kam udeřit, ale ovládat i techniky Kiai (výkřik, který zvýší sílu techniky, popř. zastraší protivníka), samozřejmě i znalost Kuatsu - Japonské zdravovědy. Bývá s tím spojena také schopnost meditace, práce s energií, s dechem a sebeovládání. V Kodokan Judo rozdělujeme atemi-wazu na dvě části: UDE-ATE (techniky úderů) a ASHI-ATE (techniky kopů):

Ude ate - údery rukama:

- Yubisaki ate

- Kobushi ate

- Tegatana ate

- Hiji ate

-Ashi ate - kopy:

-Hiza gashira ate

-Sekito ate 

-Kakato ate

Existuje kodokanský systém základních hodů nazvaný GO KYO NO WAZA - jedná se o kompletní systém základních dnes již 40 hodových technik v Nage Waza rozdělený po 8 technikách v pěti skupinách (převážně podle barev technického stupně v judu 5-1.kyu, tj. od žluté po hnědou). Vznikl v roce 1895 v Kodokanu v Tokiu. Od roku 1920-1982 Kodokan Gokyo no Waza byla tvořena ze 40 hodů v 5 skupinách, jak je uvedeno výše, kdy byla v roce 1920 upravena o 8 technik, které z ní bylo odebráno. Těm říkáme Rokyo.

V roce 1920 vznikla skupina Shinmeisho no waza - doplňující skupina technik nepatřící do Go kya, která byla naposledy v roce 1997 upravena.

Nahoru