Pokročilí

    

 

V této skupině se již nevěnujeme tolik rozvíjení základních dovedností. Jsou zde vybraní pokročilí cvičenci od 10 let věku až po 18 let, kdy je na ně kladen větší důraz. Především na koordinaci, akceleraci, kondici, motoriku, základy gymnastiky, na pády (ukemi), správné držení těla, pády přes překážku, pády v postoji, v pohybu. Zaměřujeme se na dovednosti úchopů (kumi kata), vychýlení soupeře (kuzushi), detailnější přípravu na zápasy, dril technik (uchi comi), automatizaci těchto technik a jejich prosazování v zápase. Učíme se strhy, techniky v pohybu v různých směrech, kombinace, protichvaty, přechody z postoje do držení, úniky z držení, ale také základy sebeobrany.

Nechybí sportovní a úpolové hry a základy sebeobrany. Také si vysvětlujeme, jak se případně bránit ve škole, abychom druhému neublížili a přitom byli v bezpečí, kde nám nehrozí  útok.

Skupina se dělí na dvě sekce, a to na:

závodní cvičence - individuální přístup - strategie, taktika boje, automatizace technik, atd. Větší důraz na výsledky na soutěžích, etiku juda, na 100% nasazení při tréninku, v motorických testech musí být na předních příčkách.

závody rozdělujeme na dvě složky - KLASICKÉ s rodhodčími, které pořádá ČS Judo

                                                      - KATA jedná se o předem dané formy cvičené ve dvojicích, cílem je u dětí soutěž na mistrovství ČR, u dospělých soutěže po celé Evropě. Od roku 2015 máme velmi dobré umístění na těchto soutěží, u dětí již třetím rokem zlato, tedy 1. místa. Celkem jsou tři soutěže po celé ČR s kluby se kterými spolupracujeme. Tyto soutěže jsou přítupné každému členovi, který splňuje určené podmínky svazu. Cvičení Kata je přístupné všem zájemcům. 

nezávodní cvičence – trénink pro osobní rozvoj, k touze ke znalostem, sebeobraně či prostě z lásky ke sportu nebo z jiných osobních důvodů. Automatizace technik, prohlubování pohybových schopností, randori (zápas), orientace v prostoru, motivace, sebeobrana, není kladen velký důraz na výsledky v soutěži, ale je kladen důraz na 100% nasazení při tréninku a na akcích klubu.

DOJO ZŠ Petra Strozziho,  PRAHA 8 - Cvičíme každé Po. a St. od 17:00 - 19:00 hodin/ JUDO POSTŘIŽÍN každé úterý 17:30-19:00 hodin!

Nahoru